પ્રેમ થયો બદનામ…..

કરી કહાણી આપણે આપણા પ્રેમ ની,
ઉડાળી છે મજાક બે દર્દ લોકો એ આપણા પ્રેમ ની.
વાતો હતી કંઈ નહી ને હતું નહી કંઈ કામ,
…પ્રેમનું આપી નામ કરી છે એને બદનામ.
રહે છે તારી સાથે સહેલીઓ ને કરે છે મસ્તી,
આ જોઈ લાગે છે મને મુહોબત મારી સ્સ્તી.
ફોડી તારી સાથે ફટાકડા મારા પ્રેમનાં,
તું ડરી ગઈ દૂનિયાથી કટકા થઈ ગયા મારા પ્રેમનાં.

‘વિનીત’-કેતન પંડ્યા.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: