શું થશે…?

ફુલોનું શું થશે અને ફોરમનું શું થશે?
ઓ પાનખર વિચાર કે મોસમનું શું થશે?
દરિયાદિલી છે આ દિલની કે પામે છે સૌ જગા,
જો દિલ નહી રહે તો પછી દર્દનું શું થશે?
                                           ઓ પાનખર….
હું પાપ ના કરું એ ખરું પણ જરી વિચાર,
ગંગાનું શું થશે અને ઝમઝમનું શું થશે?
મારા વિના કહો મને એને કોણ સંગ્રહ્શે,
ચિંતા નથી આ ખૂશીની પણ ગમનું શું થશે?
                                          ઓ પાનખર….
નિર્વાણ છે કબુલ પણ એક જ સવાલ છે,
ખૂશીઓ નું શું થશે અને માતમ્નું શું થશે?
                                           ઓ પાનખર….
            
                                ‘વિનીત’-કેતન પંડ્યા.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: