ગુજરાતી

શબ્દ તણો સાગર ગુજરાતી
ભુલભરેલી ગાગર ગુજરાતી,
કહે કવિ ઠાકર ગુજરાતી
અરે ભાઈ છેલ છબીલો ગુજરાતી.

ખડકીલો ઈતિહાસ અડિખમ
ગાવે કન્યા નાગર ગુજરાતી,
ચિટઠી કેરા ચાકર ગુજરાતી
ભક્ત,કવિઓનો કબીલો ગુજરાતી.

સાપ સીડીની ડગરગુજરાતી
શબ્દસફર નું નગર ગુજરાતી,
જોવે ટગર મગર ગુજરાતી
વાંકો,ચૂંકો ને હઠીલો ગુજરાતી…

                 કેતન પંડ્યા-‘વિનીત’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: