છેડો ફાડ્યો છે…!

આ રચના મે મારા અંગત જીવનમાં સર્જાયેલા વિખવાદોનાં ભૂકંપથી ઘવાઈને રચેલી છે, મને ખાત્રી છે કે કદાચ તમારા માથી કોઈક ને જરુર સ્પર્શ કરશે જ…

ભડભડ ભડભડ બળું
ભીતરે ભૂંચાળ આવ્યો છે,
સાત ફેરા લેનારીએ
આજ છેડો ફાડ્યો છે…

વચન દીધાં અગ્નિસાક્ષીએ
મરણ પર્યત સંગ રહેવાના,
બોલ વચને થી ફરનારીએ
આજ નાતો તોડ્યો છે…!

સંબંધ કેરા બંધન માંથી
મુજ એકલપંથ પ્રવાસીને,
દિલનું દાન દેનારીએ
આજ વિખુટો પાડ્યો છે…!

હર્યા ભર્યા ગૂલિશ્તાનમાં
બે ચાર કંટકો થકી,
કમલપૂષ્પ ચૂંટનારીએ
આજ બગીચો ઉજાડ્યો છે…!

          ‘વિનીત’-કેતન પંડ્યા.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: